Drs. L.M. Schermers, GZ-psycholoog BIG 79049134125 - Doornveldlaan 8  - 3941 BK Doorn - Tel: 06-49343585 - lucieschermers@2ctpsychologen.nl


Ik vind het van belang dat mijn cliënten al van het begin af aan zich gehoord en gezien voelen door mij als hun psycholoog/gesprekspartner. Ik hecht daarbij veel belang aan het opbouwen van een goede behandelrelatie. Dit blijkt één van de belangrijkste factoren te zijn van een geslaagde therapie. De basis hiervan wordt gelegd tijdens het intakegesprek.

Na de intake en eventueel aanvullend diagnostisch onderzoek, waarin wij uw huidige situatie, problemen, klachten, wensen, doelen en belemmeringen in kaart hebben gebracht, kan de therapie van start gaan. Het door ons samen opgestelde therapieplan vormt daarbij de leidraad. De gemaakte afspraken leggen we vast op papier.

Aan het einde van elke therapiesessie vatten we de belangrijkste onderwerpen van het gesprek samen en maken afspraken voor de volgende keer. Voor de periode tussen de sessies geef ik vaak opdrachten mee naar huis; bijvoorbeeld in de vorm van psycho-educatie, schrijfopdrachten, bijhouden van registratieformulieren of het uitvoeren van bepaalde gedragsexperimenten.

De behandeling bij mij is eclectisch, dat betekent dat ik verschillende methoden en theorieën combineer om tot een behandeling te komen die uniek is en perfect aansluit op het probleem van de cliënt. Daarbij gaat het zowel om het vergroten van het inzicht in de huidige problematiek, het ontstaan hiervan, het emotioneel verwerken en aanvaarden, als het doorbreken van patronen en ontwikkelen van vaardigheden om op een adequate manier de problemen of situatie aan te kunnen pakken. Veelal maak ik tijdens de sessies gebruik van ervaringsgerichte technieken waarbij de cliënt de mogelijkheid krijgt om oud zeer te verwerken en positieve nieuwe ervaringen op te doen.

De therapiemethoden waarin ik opgeleid ben en combineer komen uit:
  • Cognitieve Gedragstherapie
  • Transactionele Analyse
  • Schematherapie, EFT(Emotionally Focused Therapy bij relationele problemen)
  • MBT( Mentaliseren Bevorderende Therapie)
  • EMDR ( zie kopje Emdr voor verdere informatie)
  • Buitentherapie

Gespreksvormen
Naast de gebruikelijke face-tot-face contacten kunnen er indien gewenst ook zoomsessies plaatsvinden. Uit mijn ervaring van de afgelopen Corona periode blijkt dit bij sommige cliënten een goed alternatief te zijn, maar niet bij iedereen en niet bij alle behandelvormen. Wandeltherapie blijkt vaak heilzamer te zijn, praten en lopen in de natuur is een mooie combinatie.