Drs. L.M. Schermers, GZ-psycholoog BIG 79049134125 - Rijsenburgselaan 11 - 3972 EG Driebergen - Tel: 06-49343585 - schermerspsychologe@gmail.com


Heeft u een klacht, bespreek dit eerst met de mij. Is dit voor u niet bevredigend dan kunt u terecht bij de NVGzP. Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van deze beroepsvereniging. Deze kunt u vinden op de website  http://www.nvgzp.nl   of klik hier: NVGzP Klachtenregeling