Drs. L.M. Schermers, GZ-psycholoog BIG 79049134125 - Doornveldlaan 8  - 3941 BK Doorn - Tel: 06-49343585 - lucieschermers@2ctpsychologen.nl


Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek dit dan eerst met mij. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u bij mijn beroepsvereniging een klacht indienen. Ik ben aangesloten bij het NIP.
Email: nip@klachtencompany.nl


U kunt het klachten en geschillenreglement via deze link inzien.