Drs. L.M. Schermers, GZ-psycholoog BIG 79049134125 - Doornveldlaan 8  - 3941 BK Doorn - Tel: 06-49343585 - lucieschermers@2ctpsychologen.nl

Ik ben geboren in 1956 in Arnhem. Na mijn VWO diploma behaald te hebben ben ik aan de VU in Amsterdam 'Lichamelijke Opvoeding' gaan studeren. Na mijn kandidaats heb ik de switch gemaakt naar Psychologie met als afstudeerrichting Klinische Psychologie. Al tijdens mijn studie was ik geboeid door een nieuw beroep dat zich op de arbeidsmarkt begon te profileren; de psycholoog naast de huisarts, de zogenaamde 'eerstelijnspsycholoog'.

Na mijn afstuderen (1982) heb ik gedurende 6 jaar ervaring opgedaan in de ambulante hulpverlening ( o.a. Riagg Middelburg ) en ben mij verder gaan ontwikkelen in de T.A. (Transactionele Analyse) en de Gedragstherapie. In 1988 ben ik in Bergen op Zoom mijn eigen praktijk gestart als eerstelijnspsycholoog. In die tijd was de eerstelijnspsycholoog nog niet zo bekend en de behandelingen werden dan ook nog niet vergoed door de verzekeraars. In de loop der jaren kreeg ons beroep echter meer erkenning en inmiddels is de eerstelijnspsycholoog binnen de geestelijke gezondheidszorg niet meer weg te denken en wordt deze vorm van hulp vanaf 2008 zelfs vergoed vanuit de basisverzekering. Ik heb gedurende de afgelopen jaren veel energie gestopt in de samenwerking met collega's, andere disciplines in de geestelijke gezondheidszorg en de huisartsen. Naast mijn eigen praktijk heb ik in het kader van mijn opleiding tot Klinisch Psycholoog NIP op de polikliniek van de therapeutische gemeenschap de Viersprong in Halsteren gewerkt en heb daar veel geleerd over het vak psychotherapie. Voor deze registratie heb ik veel supervisie gehad en ben ik zelf ook in (leer) therapie geweest. Ik ben daarna nog jaren actief lid geweest van de vereniging van eerstelijnspsychologen, vervulde diverse bestuursfuncties en was supervisor voor collega's die hun kwalificatie als eerstelijnspsycholoog wilde behalen.

Vervolgens heb ik gedurende 15 jaar mijn eerstelijnspraktijk ( heet tegenwoordig basis ggz) uitgebreid met het werken in de 2e lijn ( heet tegenwoordig specialistische ggz) door mij als freelancer aan te sluiten bij de Stichting 1NP.

In 2007 heb ik vanwege een verhuizing naar Doorn mijn praktijk in Bergen op Zoom afgebouwd en ben ik een nieuwe praktijk gestart in Driebergen. Ook in deze regio heb ik inmiddels een breed netwerk opgebouwd. Ik heb mij gedurende de afgelopen jaren verder gespecialiseerd in de schematherapie en EMDR. Sinds 2009 ben ik als EMDR practitioner geregistreerd bij de VEN ( Vereniging Emdr Nederland). Daarnaast heb ik een basis opleiding in EFT ( Emotionally Focused Therapy bij relationele problemen en in MBT ( Mentaliseren Bevorderende Therapie) gevolgd en mij bijgeschoold in de diagnostiek en behandeling van normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een Autismespectrum stoornis. In 2022 ben ik opgeleid tot Buitenpsycholoog. Het buiten werken met cliënten is een vruchtbare uitbreiding gebleken van mijn behandelaanbod.

Van 2017 t/m 2021 ben ik werkzaam geweest binnen de Specialistische GGZ bij Care to Change in Zeist.

Vanaf 2021 ben ik weer een beetje teruggegaan naar de situatie zoals die was toen ik in 1988 mijn eigen praktijk begon. Destijds vergoedde geen verzekering mijn behandelingen, nu kies ik er zelf voor om buiten de verzekerde zorg te werken. Destijds was ik een pionier, die erkenning zocht voor het vak van eerstelijnspsycholoog. De erkenning is gekomen, maar ondertussen heb ik de keerzijde hiervan ervaren, hoe heftig de druk en regelgeving van de zorgverzekeringswet doorwerkt in de dagelijkse praktijk, tot in de behandelkamer aan toe. Ik wil als gezondheidszorgpsycholoog mijn vrijheid en autonomie terug, zo kan ik beter functioneren in mijn vak. Ik besef dat door deze keuze mijn hulp voor veel mensen om financiële redenen niet bereikbaar en ik vind dat heel jammer. Gelukkig valt er soms een oplossing te bedenken waardoor de sessies toch gedeeltelijk vergoed kunnen worden, bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering of een werkgever die de behandeling wil betalen.