Drs. L.M. Schermers, GZ-psycholoog BIG 79049134125 - Rijsenburgselaan 11 - 3972 EG Driebergen - Tel: 06-49343585 - schermerspsychologe@gmail.com

Vanaf 2007 ben ik werkzaam in mijn vrijgevestigde solopraktijk in Driebergen. T/m 31 december 2020 heb ik als contractvrije GZ psycholoog gewerkt vanuit de Generalistische Basis GGZ. Behandeltrajecten gestart in 2020 lopen gewoon door tot ze afgerond zijn in 2021.

Vanaf 1 Januari 2021 bied ik in mijn praktijk mijn hulp alleen nog vanuit de 'vrije lijn' aan, dat betekent buiten de basisverzekering om. Als u bij mij in gesprekstherapie, individuele begeleiding, emdr of schematherapie gaat, zult u deze sessies dus zelf moeten betalen.

Ik beoog een zo goed mogelijke behandeling te geven die aansluit bij de hulpvraag van de cliënt, waarbij kwaliteit, cliëntvriendelijkheid en privacy belangrijk zijn.

De behandeling start direct na de intake, er is geen wachttijd. De duur van de behandeling zal niet langer zijn dan nodig, totdat u het vertrouwen heeft het weer zelf te kunnen doen.

Behandeling bij mij binnen de vrije lijn biedt een aantal voordelen:

  • U ontvangt een op de persoon toegesneden behandeling. De cliënt staat centraal, niet de klachten.
  • U en ik bepalen samen zowel de inhoud van de therapiesessies als de tijdsduur en de frequentie. We zijn hierbij niet gebonden aan de eisen van de verzekering en de produktgroepen ( kort,middel, intensief of chronisch ) waarbinnen de behandeling moet vallen.
  • Geen onnodige tijdsverspilling aan digitale dossiervorming en bureaucratische handelingen.
  • Uw privacy kan op deze manier beter beschermd worden.
  • Ik behandel geen stoornissen, maar mensen die een bepaalde zorgvraag hebben. Daarvoor is het niet nodig etiketten te plakken. Binnen de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ mogen alleen behandelingen plaatsvinden waarbij een psychische stoornis geclassificeerd is volgens de DSM-5.


N.B. Niet alle 'stoornissen' en problemen die vermeld worden in de DSM-5 komen voor verzekerde zorg op grond van de zorgverzekeringswet (Zvw) in aanmerking. Voorbeelden hiervan zijn rouw, relatieproblemen, aanpassingstoornissen ( waaronder burnout), en werkgerelateerde problemen. Ook als iemand last heeft van psychische klachten, maar niet voldoet aan de criteria van de DSM-5 voor het classificeren van een psychische stoornis, is er geen indicatie voor een behandeling binnen de verzekerde zorg. Mocht ik van mening zijn dat u wel in aanmerking komt voor vergoede zorg binnen de basis ggz dan zal ik u hier op wijzen en deze mogelijkheid met u bespreken. U blijft vrij om hierin uw eigen keuze te bepalen. Is de problematiek van dien aard dat een behandeling binnen de specialistische ggz geïndiceerd is, dan zal ik dit uiteraard met u bespreken en u verder adviseren en helpen bij een gerichte doorverwijzing.