Drs. L.M. Schermers, GZ-psycholoog BIG 79049134125 - Doornveldlaan 8 - 3941 BK Doorn - Tel: 06-49343585 - lucieschermers@2ctpsychologen.nl

Vanaf 2007 ben ik als vrijgevestigd GZ psycholoog werkzaam in de Utrechtse Heuvelrug. Ik heb meer dan 35 jaar als psycholoog gewerkt binnen de 1e en 2e lijns gezondheidszorg, zowel vanuit mijn eigen praktijk als bij diverse instellingen. Sinds 2021 werk ik alleen nog maar vanuit de ‘Vrije Lijn’. Dit betekent dat mijn hulp niet vergoed wordt vanuit uw basisverzekering. U kunt dan ook bij mij terecht zonder verwijzing van de huisarts. In mijn praktijk richt ik mij vooral op klachten en problemen die iemand ervaart in zijn privé leven.
Mocht er bij u sprake zijn van meer werkgerelateerde problemen dan verwijs ik u graag door naar mijn andere praktijk 2CT Psychologen. Hier bieden wij de mogelijkheid voor een combinatie van Coaching, Counseling en Therapie.

Ik beoog een zo goed mogelijke behandeling te geven die aansluit bij de hulpvraag van de cliënt, waarbij kwaliteit, cliëntvriendelijkheid en privacy belangrijk zijn. De behandeling start direct na de intake, er is geen wachttijd. De duur van de behandeling zal niet langer zijn dan nodig, totdat u het vertrouwen heeft het weer zelf te kunnen doen.

Behandeling bij mij binnen de vrije lijn biedt een aantal voordelen:

  • U ontvangt een op de persoon toegesneden behandeling. De cliënt staat centraal, niet de klachten.
  • U en ik bepalen samen zowel de inhoud van de therapiesessies als de tijdsduur en de frequentie. We zijn hierbij niet gebonden aan de eisen van de verzekering en de produktgroepen ( kort,middel, intensief of chronisch ) waarbinnen de behandeling moet vallen.
  • Geen onnodige tijdsverspilling aan digitale dossiervorming en bureaucratische handelingen.
  • Uw privacy kan op deze manier beter beschermd worden.
  • Ik behandel geen stoornissen, maar mensen die een bepaalde zorgvraag hebben. Daarvoor is het niet nodig etiketten te plakken. Binnen de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ mogen alleen behandelingen plaatsvinden waarbij een psychische stoornis geclassificeerd is volgens de DSM-5.


N.B. Niet alle 'stoornissen' en problemen die vermeld worden in de DSM-5 komen voor verzekerde zorg op grond van de zorgverzekeringswet (Zvw) in aanmerking. Voorbeelden hiervan zijn rouw, relatieproblemen, aanpassingstoornissen ( waaronder burnout), en werkgerelateerde problemen. Ook als iemand last heeft van psychische klachten, maar niet voldoet aan de criteria van de DSM-5 voor het classificeren van een psychische stoornis, is er geen indicatie voor een behandeling binnen de verzekerde zorg. Mocht ik van mening zijn dat u wel in aanmerking komt voor vergoede zorg binnen de basis ggz dan zal ik u hier op wijzen en deze mogelijkheid met u bespreken. U blijft vrij om hierin uw eigen keuze te bepalen. Is de problematiek van dien aard dat een behandeling binnen de specialistische ggz geïndiceerd is, dan zal ik dit uiteraard met u bespreken en u verder adviseren en helpen bij een gerichte doorverwijzing.