Drs. L.M. Schermers, GZ-psycholoog BIG 79049134125 - Rijsenburgselaan 11 - 3972 EG Driebergen - Tel: 06-49343585 - schermerspsychologe@gmail.com

Maken van een afspraak
Er is een mogelijkheid om voorafgaand aan het intakegesprek via de telefoon of zoom een vrijblijvend oriënterend gesprek hebben. Praktische zaken kunnen we dan ook in dit gesprek regelen.

Intakegesprek
Het intakegesprek/ kennismakingsgesprek duurt gemiddeld 1.5 uur. Tijdens dit gesprek breng ik met u in kaart wat uw huidige problemen, klachten, wensen, behoefte, doelen en belemmeringen zijn. Soms is het nodig om nog een verlengde intake en psychodiagnostisch onderzoek af te spreken alvorens te komen tot een helder therapieplan.

Psychodiagnostiek ( optioneel)
Afhankelijk van de problematiek en hulpvraag plan ik een extra sessie voor diagnostisch onderzoek met u in, maar vaak kan ik volstaan met het meegeven van diagnostische vragenlijsten.

Adviesgesprek en start van de therapie.
We bespreken mijn advies en behandelvoorstel en passen dat aan waar nodig. Als u hiermee akkoord gaat zetten we onze afspraken op papier en kunnen we direct een start maken met de therapie.

Therapiesessies
Deze sessies bestaan voor het merendeel uit face to face contacten, maar ook zoomsessies en wandeltherapie behoort tot de mogelijkheid. Ik geef mijn cliënten vaak huiswerkopdrachten mee, waaronder psycho-educatie. Aan het einde van elke sessie vatten we de belangrijkste punten van het gesprek samen en maken afspraken voor de volgende keer.

Tarieven ( valt onder het maximum van de onverzekerde basis-ggz zorg )
  • Consult 1 uur: € 114
  • Lang consult 1.5 uur: € 165
  • Email/telefonisch contact: € 28,50 per 15 minuten
  • Indirecte tijd ( vragenlijsten, huiswerk nakijken etc,): € 25 per 15 minuten.
  • No Show: € 60. Indien u verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden, ook in het weekeinde.