Drs. L.M. Schermers, GZ-psycholoog BIG 79049134125-Van Rijckevorselstraat 27 c - 3972 EP Driebergen - Tel: 06-49343585 -info@schermerspsychologe.nl

                     Wie is Lucie Schermers?

Lucie Schermers ( 1956 ) geboren en getogen in Arnhem.Na de middelbare school studie 'Lichamelijke Opvoeding' aan de VU in Amsterdam. Na mijn kandidaatsexamen kwam ik er achter dat deze studie voor mij te veel gericht was op wetenschappelijk onderzoek en dat mijn belangstelling meer uitging naar de hulpverlening. Ik heb toen de switch gemaakt naar Psychologie met als afstudeerrichting Klinische Psychologie. Al tijdens mijn studie was ik geboeid door een nieuw beroep dat zich op de arbeidsmarkt begon te profileren; nl. de psycholoog naast de huisarts, de zogenaamde 'eerstelijnpsycholoog'. Na mijn afstuderen (1982) heb ik gedurende 6 jaar ervaring opgedaan in de ambulante hulpverlening ( o.a. Riagg Middelburg en polikliniek van de Viersprong in Halsteren).

Ondertussen kreeg ik 2 mooie lieve dochters. Toen de jongste 1 jaar was ben ik als eerstelijnspsycholoog een eigen praktijk in Bergen op Zoom begonnen. In die tijd was het beroep eerstelijnspsycholoog nog niet echt bekend en de behandelingen werden niet vergoed door de verzekeraars. In de loop der jaren kreeg ons beroep echter meer erkenning en inmiddels is de eerstelijnspsycholoog binnen de geestelijke gezondheidszorg niet meer weg te denken en wordt deze vorm van hulp vanaf 2008 zelfs vergoed vanuit de basisverzekering. Ik heb gedurende de afgelopen jaren veel energie gestopt in de samenwerking met collega's, andere disciplines in de geestelijke gezondheidszorg en de huisartsen.
Ik ben jaren actief lid geweest van de vereninging van eerstelijnspsychologen, vervulde daar diverse bestuursfuncties en was supervisor voor collega's die hun kwalificatie als eerstelijnspsycholoog wilde behalen.
Ondertussen ben ik, door de vele opleidingen en werkervaringen, mij in de loop der tijd meer gaan specialiseren in bepaalde behandelvormen en ontstond bij mij de behoefte om naast de generalistische en kortdurende behandelingen in de eerstelijns gezondheidszorg ook meer specialistisch te werken en langdurigere behandeltrajecten aan te bieden. Dit heeft geresulteerd in een freelance overeenkomst met Stichting 1NP, waar ik 15 jaar voor gewerkt heb. .

In 2007 heb ik vanwege een verhuizing naar Doorn mijn praktijk in Bergen op Zoom afgebouwd en een nieuwe praktijk gestart in Driebergen. Ook in deze regio heb ik inmiddels een breed netwerk opgebouwd. Ik heb mij gedurende de afgelopen jaren verder gespecialiseerd in o.a. Schematherapie en EMDR. De EMDR pas ik toe bij zowel enkelvoudige als complexe trauma’s en integreer ik binnen mijn behandelingen. Vanaf 2009 ben ik als EMDR practitioner geregistreerd bij de VEN.

Vanaf 2017 werk ik binnen de Specialistische GGZ bij Care to Change in Zeist en nog 1 dag per week binnen de Basis GGZ (of buiten de verzekering om) in mijn eigen praktijk in de Villa Xaverius te Driebergen.