Drs. L.M. Schermers, GZ-psycholoog BIG 79049134125-Van Rijckevorselstraat 27 c - 3972 EP Driebergen - Tel: 06-49343585 -info@schermerspsychologe.nl

               Procedure

Aanmeldingsprocedure binnen de Generalistische Basis GGZ

U kunt zich zowel via de mail als telefonisch bij mij aanmelden. Meestal wordt men verwezen door de huisarts of andere hulpverlener. Maar u kunt ook op eigen initiatief een afspraak met mij maken.

Om voor vergoeding vanuit de basis verzekering in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts/ bedrijfsarts noodzakelijk. Deze brief moet volgens de voorwaarde van uw ziektekostenverzekering bij aanvang van de behandeling in mijn bezit zijn. Hierop moet specifiek vermeld staan dat het om een verwijzing gaat naar de Generalistische Basis GGZ . Tevens moet er sprake zijn van een problematiek die volgens de verzekering in aanmerking komt voor behandeling binnen de Basis GGZ. Als het goed is weet uw verwijzer wat wel en niet in aanmerking komt voor vergoeding. Het vermoeden van een diagnose dient ook op deze verwijsbrief vermeld te worden.

Voor behandelingen die niet vanuit de basis verzekering vergoed worden is er een bepaalde code (OVP) en deze wordt vanuit sommige aanvullende verzekeringen vergoed.

Intake: meestal zijn er 2 intakegesprekken nodig om een goede inschatting te maken van uw problematiek en behandeldoelen. Tijdens de intakeprocedure vindt ook de psychodiagnostiek plaats, veelal met behulp van vragenlijsten.

Advies: Samen met u bespreek ik de bevindingen n.a.v. de intake. Dit kan resulteren in de volgende mogelijkheden:

- behandeling via de Generalistische Basis GGZ. Op basis van een inschatting van de   behandelduur wordt er gekozen voor een bepaalde produktgroep.

- behandeling vanuit de Onverzekerde Zorg (OVP).

- terugverwijzing naar de huisarts, al of niet met een advies voor verwijzing naar de specialistische GGZ. 

Behandeling:  

Er kan zowel sprake zijn van individuele therapie als relatietherapie.

Bij mijn behandeling sluit ik mij zoveel mogelijk aan aan de wensen, doelstellingen en mogelijkheden van de betreffende cliënt. Ik probeer bij hen zoveel mogelijk het inzicht in de eigen problematiek te vergroten en ook de vaardigheden aan te leren om hun problemen in de toekomst zelfstandig op te lossen. Veelal maak ik tijdens de sessies gebruik van ervaringsgerichte methode's waarbij de cliënt de mogelijkheid krijgt om oud zeer te verwerken en positieve nieuwe ervaringen op te doen.
De therapievormen waar ik gebruik van maak en in opgeleid ben komen uit de cognitieve gedragstherapie, transactionele analyse, schematherapie, EFT(relatietherapie), MBT en EMDR therapie.