Drs. L.M. Schermers, GZ-psycholoog BIG 79049134125 - Rijsenburgselaan 11 - 3972 EG Driebergen - Tel: 06-49343585 -schermerspsychologe@gmail.com

                 Tarieven 2020

Tarieven Basis GGZ
 

Code Prestatie Tarief Indicatie maximale tijd in minuten
180001  Kort (BK) €504,71 294
180002 Middel (BM) €856,34 495
180003 Intensief (BI) €1.373,34 750
180004 Chronisch €1.287,27 753
180005 Onvolledig Behandelproduct €219,53 120

Tarieven Onverzekerde Zorg

Code Prestatie Tarief per gesprek van 45 minuten
198300 OVP - Niet basispakketzorg Consult €109,76

 Telefonisch consulten of email-consulten worden op basis van tijd gefactureerd, met een minimum van een kwart consult

Tarief niet nagekomen afspraken

Wanneer u uw afspraak niet minstens 24 uur van te voren heeft afgezegd, krijgt u van uw psycholoog een factuur van €60,00 als u een afspraak niet nakomt. Deze factuur wordt niet vergoed door uw verzekering.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden treft u aan op de website en zijn op verzoek verkrijgbaar.